Styrelsen

Styrelsens sammansättning nov 2022– nov 2023

Ordförande

Göran Larsson

ordforande@folkarebi.se

Vice Ordförande

Ninni Broström

Sekreterare

Maria Georgsson

Kassör

Hanna Vesterström

Ledamot

Eva Dickfors von Knorring


Ledamot

Lillemor Wallén


Ledamot

Sören Pettersson
Funderar ni på något som rör föreningen och dess verksamhet eller vill ha kontakt med biodlare så hör gärna av er till oss.

Föreningsvärd Kerstin Rossgård kontakta@folkarebi.se