Styrelsen

Styrelsens sammansättning nov 2023– nov 2024

Ordförande

Göran Larsson

ordforande@folkarebi.se

Vice Ordförande

Ninni Broström

Sekreterare

Eva Dickfors von Knorring

Kassör

Hanna Vesterström

Ledamot

Kerstin Rossgård


Ledamot

Lillemor Wallén


Ledamot

Sören Pettersson
Funderar ni på något som rör föreningen och dess verksamhet eller vill ha kontakt med biodlare så hör gärna av er till oss.

Föreningsvärd Kerstin Rossgård kontakta@folkarebi.se