Bin och Bisvärmar

Bin som svärmar

Under juni månad är det vanligt att bina svärmar. Detta är binas naturliga sätt att föröka sig på. Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhällets bin flyger iväg för att hitta ett nytt hem. De kan sätta sig i en buske eller i ett träd medan sökandet pågår. Ser du bin som svärmar ser de ut som ett svart klot av bin.Ta aldrig död på bin!


Tänk på att de är nyttodjur och väldigt snälla sådana. Man bör dock ha respekt för dem.Hjälp med att fånga en bisvärm


Har ni en bisvärm i er trädgård (i Avesta kommun), ring en lokal biodlare eller

kontakta SBR svärmtelefon 0766-860701, 

innan svärmen flyger iväg och hittar ett bo på ett olämpligt ställe.

Viktigt att ange uppställningsplats för bin

Viktigt att meddela uppställningsplats av bin till Länsstyrelsen.


lansstyrelsen.se/dalarna eller lansstyrelsen.se/stockholm finns möjlighet att anmäla direkt på hemsidan. (Länsstyrelsen Stockholm ansvarar för Västmanland)


Att anmäla var vi har våra bin är viktigt, dels när det gäller frågor från jordbruket om var de kan använda bekämpningsmedel, dels om det blir ett sjukdomsutbrott eller om det blir ett försäkringsärende.


På dessa sidor finns mycket information om lagar, föreskrifter och kontaktuppgifter till bitillsyningsmän, nyheter, nyttiga länkar, med mera.