Länkar


Länkar till bra information

 Biodlarna.se - Sveriges Biodlares Riksförbund


Länsstyrelsen Dalarna - Anmäl uppställningsplats och hitta aktuell information (Gäller Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro län)


Länsstyrelsen Stockholm - Anmäl uppställningsplats och hitta aktuell information (Gäller för Gotland, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Uppsala län)


SBR - Förpacknings- och etikettregler


Honungskollen  - Få koll på honung     


Livsmedelsverket - Honung och biodling


Livsmedelsverket - Registrering vid biodling och hantering av honung


Livsmedelsverket - Leverans av små mängder honung och andra biodlingsprodukter


Honungssigillet - Sigill för din honung     


Jordbruksverket - Information om bland annat bihälsa och bitillsyn, anläggning för vaxhantering, 


Jordbruksverket -  aktuella restriktioner ang varroa och amerikansk yngelröta


Bihälsorådgivare - Våga fråga allt om biodling


Skatteverket - Information om skatter för hobbyverksamhet och näringsverksamhet


sv.se - Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna