Föreningsbigården

Välkommen till föreningens bigård i Kungsgården!

Föreningsbigården ligger ca 1km från Folkärna kyrka, mot Utsund.

Där träffas vi ca en gång i månaden under sommarhalvåret, sköter föreningens bisamhällen, pratar biskötsel och ibland så bara umgås vi.Vackert belägen längs den lilla vägen ner till Kungsgården. 

Se karta på nästa sida.


Där har vi föreningslokal och slungrum i varsin barack. Här finns även lite odlingsmöjligheter och vår stora ångdrivna vaxsmältare.

Och sist men inte minst vår föreningsbigård. 


Det finns möjlighet för medlem att låna slungrum på plats eller bara slungan för slungning på annan plats.


Vid användning av slungrum och eller lån av slunga följer vi vissa regler:


  1. Planera med bigårdsansvarig. Föreningsbigården har företrtäde till utrustningen.


     2. Föreningen anser att trots att reglerna för flyttning av bi och                  bimaterial har ändrats, skall bitillsyningsmannen kontrollera                    samhällen som införskaffats utifrån och inte har invintrats

        på plats. Innan flytt av honungsramar till slungrummet får ske.

        Allt detta för att vi skall hålla våra bin friska.

        Johan Arljung är vår närmaste bitillsyningsman.


Slungan drivs av vårt mobila elverk, därför behövs en genomgång av hur det fungerar. Karin Haby, Bertil Åberg eller Göran Larsson kan visa hur.


    3. Slunga och silar skall diskas. Slungrum skall städas, golv och                  bänkar skall torkas av m m.

        Det vatten som finns att tillgå är kallt.


    4. Enbart slungan kan lånas, för att slunga hemma. För att komma ut            genom dörren, behöver ni ta med en skiftnyckel och en skruvmejsel          för att ta bort ett ben på slungan.


Vid önskemål om att låna slunga eller slungrum, kontakta

Bigårdsansvarig Karin Haby eller ordförande Göran Larsson för planering och lån av nyckel.