Aktiviteter 2024

Aktiviteter 2024

Välkommen till föreningens bigård i Kungsgården! 


Föreningsbigården ligger ca 1km från Folkärna kyrka, mot Utsund.

(Se mer information under Föreningsbigården)


Alltid första söndagen i månaden kl. 10.00.

Här finns tillfälle att diskutera problem och funderingar som dyker upp

i arbetet med och kring bina.


     En stående punkt på programmet är att Karin som är Bigårdsansvarig

berättar om vad som händer i bigården.

Medtag eget fika!

 

Om du har idéer om aktiviteter, hör gärna av dig :-)

Datum

Tid

Aktivitet

Plats

5 maj

10.00

Bertil Åberg informerar om yngelrum.

Grävning och plantering om vädret tillåter. 

Hur gick övervintringen?

Information om nytt hanterande vid köp av burkar.

Kungsgården Folkärna
20 maj


Biets Dag - World Bee Day

VI har bemannat bord och informationsmaterial och informerar om bin, biodling, mm

Avesta Bibliotek

2 juni

10.00

Besök av bihälsosamordnare Cecilia Kronqvist

Kungsgården, Folkärna

7 juli

10.00

Lars Sjölin informerar

Kungsgården, Folkärna
4 aug

10.00

Honungsprovning

Ta med en burk så provsmakar vi varandras honung och utser "Folkares bästa honung 2024".


Kungsgården, Folkärna

24 aug


Honungens Dag är 20/8. I anslutning har vi bemannat bord, säljer honung och pratar bin, biodling, pollinering och annat intressant

Plushuset Avesta

1 sep

10.00

Vi plockar ihop vaxsmältaren och

ser hur den fungerar.

Kungsgården, Folkärna

3-6 okt

10.00

Vaxsmältning


Kungsgården, Folkärna

10 nov

10.00

Årsmöte.

Oxalsyra delas ut till medlemmar som har beställt.

Folkärna församlingshem i Lund

Påminnelser


Under månadsmötena i Kungsgården kommer medlemmar att kunna:

Köpa glasburkar (700 g). Priset på ett flak med 24 st burkar är ett fördelaktigt medlemspris.


VIKTIGT! Nytt hanterande vid köp av burkar! Information på månadsmöten.


Få 300 kr i ersättning för inköp av en drottning mot uppvisande av kvitto.


Hämta myrsyra och oxalsyra för varroabekämpning och ättikssyra mot vaxmott och nosema.


Fylla i ett formulär för hantering av personuppgifter i enlighet med nya direktiv från EU.
Föreningsvärd: Kerstin Rossgård 073-9337304  Kontakta@folkarebi.se

Samtliga årets träffar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och kommer att

utföras dels som kulturdagar, och dels som studiedagar.