Viktig information

Viktig information från ordförande!

Hej alla biodlare i Dalarna!


Vi har precis fått veta om två falla av amerikansk yngelröta närmare Dalarna än tidigare. Vår bitillsyningsman Karin Backman har vidarebefordrat informationen från Länssyrelsen och jag vill gärna att ni tar del av den.


Som ni vet har vi en del smittförklarade  områden gällande amerikansk yngelröta i Sverige. Nu har två nya fall upptäckts som ligger ganska nära våra trakter här i Dalarna.


Det ena fallet upptäcktes inu i veckan och är i Värmland och Kils kommun, samma plats som förra säsongen. tillsynsman har påbörjat smittutredningen. Det har skett försäljningar från den drabbade bigården vilket innebär att även Karlstad tillsyningsman är inkopplad.


Det andra fallet upptäcktes i slutet av april och ligger i gävleborg och Nordanstigs kommun. Det är väldigt olyckligt att vi nu har fått amerikansk yngelröta så långt norrut, Gävleborg har varit helt förskonade från smittan under flera år. Smittutredningen pågår även där.


Jag vill rekommendera er att ni är extra försiktiga vad gäller köp av samhällen, bidrottningar och begagnad material från andra ställen i Sverige!


Försök i möjligaste mån att jämna ut vinterförluster eller få tag på nya samhällen med hjälp av din lokala- eller grann-föreing. Vi behöver hjälpas åt för att minska  risken för smitta. Det är bekymmersamt att vi inte så enkelt kan nå biodlare som inte är organiserade i SBR eller inte ens anmält uppställningsplatser - känner ni någon eller har en biodlargranne så sprid gärna informationen!


Vid misstanke om smitta i någon av era kupor hör av er till kontaktperson/ bitillsyningsman direkt!


Bitillsyn i Dalarna


Om du inte får kontakt med din ordinarie bitillsyningsman kontakta annan bitillsyningsman i närhetern av där du bor eller har dina samhällen uppställda.2022 

Kontaktinformation till Bitillsyningsmän hittar du på Kontakta oss

eller på Länsstyrelsen.se