Bisvärmar

Bin som svärmar

Under juni månad är det vanligt att bina svärmar. Detta är binas naturliga sätt att föröka sig på. Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhällets bin flyger iväg för att hitta ett nytt hem. De kan sätta sig i en buske eller i ett träd medan sökandet pågår. Ser du bin som svärmar ser de ut som ett svart klot av bin.


Får ni en bisvärm i er trädgård (i Avesta kommun), så ring en lokal biodlare eller kontakta vår föreningsvärd så fort som möjligt innan svärmen flyger iväg och hittar ett bo på ett olämpligt ställe.


Ta aldrig död på bin!


Tänk på att de är nyttodjur och väldigt snälla sådana. Man bör dock ha respekt för dem.


Hjälp med att fånga en bisvärm


Har du en bisvärm i trädgården i Avesta Kommun så kan du kontakta vår föreningsvärd Karin Haby som kan förmedla kontakt med en lokal Biodlare i din närhet som kan fånga in svärmen!


Föreningsvärd: Karin Haby, 0226-127 03, 076-806 27 83