Aktiviteter 2020

Aktiviteter 2020

Välkommen till föreningens bigård i Kungsgården!

Föreningsbigården ligger ca 1km från Folkärna kyrka, mot Utsund. Där träffas vi ca en gång i

månaden under sommarhalvåret, sköter föreningens bisamhällen, pratar biskötsel och ibland så

bara umgås vi. Ibland behöver vi större lokaler och träffas då istället i Studieförbundet

Vuxenskolans lokaler på Myrgatan 3, Avesta. Vid de flesta träffarna bjuder föreningen på fika.

Datum

Tid

Aktivitet

Plats

3/5

10.00 -

Tyvärr har vi pga rådande omständigheter beslutat att ställa in månadsmötet den 3maj.


Vi får väl avvakta och se hur läget är när det är dags för nästa möte i juni.

Kungsgården

7/6

10.00 -

Bitillsyningsman Johan Arljung pratar bitillsyn. Anmälan om uppställningsplats av bin.

Glasleverans finns på plats passa på att hämta era glas. Vi pratar om svärmförhindring, -infångning och -inslagning. Har ni någon svärmlåda som ni tycker fungerar så ta gärna med och visa den.

Kungsgården

5/7

10.00 -

Vi tar upp egen kontroll som bihusesyn och honungsbedömning. Skattning, slungning, honungsberedning och ympning.

Kungsgården

2/8

10.00 -

Utvärdering av medlemsnyttan. Planering inför Skördefesten. Biprodukter bla vax och mjöd. Ta med en burk så provsmakar vi varandras honung och utser ”Folkares bästa honung”

Kungsgården

6/9

10.00 -

Skördefesten. Öppet hus i Föreningsbigården med honungsförsäljning och aktiviteter för intresserade. Vi kollar hur vaxsmältaren fungerar.

Kungsgården

1-4/10


Vaxsmältning

Kungsgården

8/11

10.00 -

Årsmöte

Oxalsyra delas ut till medlemmar

Myrgatan 3

Senare


Föreningen deltar i Åsgarns marknad.


Föreningsvärd: Karin Haby, 0226-127 03, 076-806 27 83, Kontakta@FolkareBi.se

Samtliga årets träffar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och kommer att

utföras dels som kulturdagar, och dels som studiedagar.