Aktiviteter 2021

Aktiviteter 2021

Välkommen till föreningens bigård i Kungsgården!

Föreningsbigården ligger ca 1km från Folkärna kyrka, mot Utsund.

Där träffas vi ca en gång i månaden under sommarhalvåret, sköter föreningens bisamhällen, pratar biskötsel och ibland så bara umgås vi.


Ibland behöver vi större lokaler och träffas då istället i Studieförbundet

Vuxenskolans lokaler på Myrgatan 3, Avesta. 

Datum

Tid

Aktivitet

Plats

2 maj

10.00

Vi träffas utomhus. Medtag eget fika

Kungsgården FolkärnaMöjlighet att hämta myrsyra och köpa glasburkar 


6 juni

10.00

Vi träffas utomhus. Medtag eget fika. Möjlighet att hämta myrsyra och köpa glasburkar.

Kungsgården, Folkärna

4 juli

10:00

Vi tar upp egenkontroll som bihusesyn och honungsbedömning. Skattning, slungning, honungsberedning och ympning.

Kungsgården, Folkärna

1 aug

10.00

Utvärdering av medlemsnyttan. Planering inför Skördefesten. Biprodukter bla vax och mjöd.

Kungsgården, Folkärna

5 sep

Skördefesten. Öppet hus i Föreningsbigården med honungsförsäljning och aktiviteter för intresserade. Vi plockar ihop vaxsmältaren och ser hur den fungerar.

Kungsgården, Folkärna

7-10 okt


Vaxsmältning

Kungsgården, Folkärna

14 nov

10.00

Årsmöte.


Oxalsyra delas ut till medlemmar. Anmäl i förväg hur mycket oxalsyra du behöver. Ta med eget kärl , tex glasburk, att ta den i.


Honungsbedömning. Bihusesyn och bedömningskort ska vara ifyllt och lämnas in samtidigt som honungsburken.

Återkommer om lokal.

Föreningsvärd: Kerstin Rossgård 073-9337304  Kontakta@folkarebi.se

Samtliga årets träffar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och kommer att

utföras dels som kulturdagar, och dels som studiedagar.