Aktiviteter 2021

Aktiviteter 2021

Välkommen till föreningens bigård i Kungsgården!

Föreningsbigården ligger ca 1km från Folkärna kyrka, mot Utsund. Där träffas vi ca en gång i

månaden under sommarhalvåret, sköter föreningens bisamhällen, pratar biskötsel och ibland så

bara umgås vi. Ibland behöver vi större lokaler och träffas då istället i Studieförbundet

Vuxenskolans lokaler på Myrgatan 3, Avesta. Vid de flesta träffarna bjuder föreningen på fika.

Datum

Tid

Aktivitet

Plats


Tillsvidare ingen aktivitet planerad
Mer information inom kort


Föreningsvärd: Kerstin Rossgård 073-9337304  Kontakta@folkarebi.se

Samtliga årets träffar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och kommer att

utföras dels som kulturdagar, och dels som studiedagar.