Aktiviteter 2019

Aktiviteter 2019

Välkommen till föreningens bigård i Kungsgården!

Föreningsbigården ligger ca 1km från Folkärna kyrka, mot Utsund. Där träffas vi ca en gång i

månaden under sommarhalvåret, sköter föreningens bisamhällen, pratar biskötsel och ibland så

bara umgås vi. Ibland behöver vi större lokaler och träffas då istället i Studieförbundet

Vuxenskolans lokaler på Myrgatan 3, Avesta. Vid de flesta träffarna bjuder föreningen på fika.

Datum

Tid

Aktivitet

Plats

5/5

10.00 -

Bitillsyningsman Johan Arljung

Grävning och plantering

Städning av föreningens barack

Bertil berättar om föreningsbikupor

Kungsgården

2/6

10.00 -

Plantering om det inte gjordes i maj

Bertil berättar om föreningsbikupor

Svärmförhindring och infångning

Svärmlådor

Vad har vi för biraser? 

Kungsgården

7/7

10.00 -

Vi tar upp egen kontroll som bihusesyn och honungsbedömning. Skattning, slungning, honungsberedning och ympning.

Bertil berättar om föreningsbikupor

Kungsgården

4/8

10.00 -

Utvärdering av medlemsnyttan (drottningar, glasburkar, myrsyra). Planering inför Skördefesten. Biprodukter bla vax och mjöd.

Bertil berättar om föreningsbikupor

Kungsgården

8/9

10.00 -

Föreningen deltar i skördefesten. 

Öppet hus i Föreningsbigården med honungsförsäljning och aktiviteter för intresserade.

Kungsgården

3-5/10


Vaxsmältning

Kungsgården

10/11

10.00 -

Årsmöte

Oxalsyra delas ut till medlemmar

Myrgatan 3

Senare


Föreningen deltar i Åsgarns marknad.


Föreningsvärd: Karin Haby, 0226-127 03, 076-806 27 83, Kontakta@FolkareBi.se

Samtliga årets träffar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och kommer att

utföras dels som kulturdagar, och dels som studiedagar.