Aktiviteter 2018

Aktiviteter 2018

Välkommen till föreningens bigård i Kungsgården!

Föreningsbigården ligger ca 1km från Folkärna kyrka, mot Utsund. Där träffas vi ca en gång i

månaden under sommarhalvåret, sköter föreningens bisamhällen, pratar biskötsel och ibland så

bara umgås vi. Ibland behöver vi större lokaler och träffas då istället i Studieförbundet

Vuxenskolans lokaler på Myrgatan 3, Avesta. Vid de flesta träffarna bjuder föreningen på fika.

Datum

Tid

Aktivitet

Plats

6/5

10.00 -

Bitillsyningsman Johan Arljung

Grävning och plantering

Städning av föreningens barack

Bertil berättar om föreningsbikupor

Kungsgården

3/6

10.00 -

Plantering om det inte gjordes i maj

Bertil berättar om föreningsbikupor

Svärmförhindring

Drottningodling för husbehov

Kungsgården

1/7

10.00 -

Diverse biprat såsom bihusesyn, honungsbedömning, biprodukter, skattning, slungning, honungsberedning och ympning.

Bertil berättar om föreningsbikupor

Kungsgården

5/8

10.00 -

Utvärdering av medlemsnyttan (drottningar, glasburkar, myrsyra)

Planering inför Skördefesten

Blomsterplockning till höstens salvtillverkning.

Bertil berättar om föreningsbikupor

Kungsgården

9/9

10.00 -

Föreningen deltar i skördefesten

Kungsgården

4-6/10

 

Vaxsmältning

Kungsgården

11/11

10.00 -

Årsmöte

Oxalsyra delas ut till medlemmar

Myrgatan 3

Senare

 

Föreningen deltar i Åsgarns marknad

 

Föreningsvärd: Karin Haby, 0226-127 03, 076-806 27 83, Kontakta@FolkareBi.se

Samtliga årets träffar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och kommer att

utföras dels som kulturdagar, och dels som studiedagar.